İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ
İl Müdürlüğü
İl Müdür Yardımcılığı
İl Müdür Yardımcılığı
İl Müdür Yardımcılığı
İl Müdür Yardımcılığı
Yapım 1 Şb. Müdürlüğü
Yapım 2. Şube Müdürlüğü
İmar ve Planlama Şb. Müdürlüğü
Yapı Malzemeleri Şb. Müdürlüğü
Yapı Denetimi Şb. Müdürlüğü
Proje Şb. Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Kooperatifler Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kay. ve Des. Hiz. Şb. Müdürlüğü