Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi, 130116 ada 1 nolu parsel ile 130117 ada 2 ve 6 nolu parsellerde Üniversite Alanına İlişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

24 Haziran 2022

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi, 130116 ada 1 nolu parsel ile 130117 ada 2 ve 6 nolu parsellerde Üniversite Alanına İlişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 08.06.2022 tarih ve 3858333 Olurları ile onaylanmış olup, 10.06.2022 tarihinde askı işlemi başlatılan dağıtım paftalarında plan müellifince "Askeri  Yasak  ve  Güvenlik  Bölgesi"  sınırlarının  sehven  işlenmediği ve askı işleminin durdurulması hususu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 23.06.2022 tarih ve 3978666 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirildiğinden söz konusu askı işlemi 23.06.2022 tarihinde sonlandırılmıştır.

Bakanlık Makamının 08.06.2022 tarih ve 3858333 Olurları ile onaylanan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi, 130116 ada 1 nolu parsel ile 130117 ada 2 ve 6 nolu parsellerde Üniversite Alanına İlişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 23.06.2022 tarih ve 3978666 sayılı yazısı doğrultusunda 24.06.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular) yeniden askıya çıkarılmıştır.

İlan Metni

1000_Bütün

10000_Plan

Rapor_1000_10000

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır