Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
İDARİ KADROMUZ VE TEŞKİLAT ŞEMASI

  TÜRKMEN HACIHALİLOĞLU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V.

Sait KARADOĞAN   Adem KARACİF   Arzu KÖSE   Fatma Sevil BATTAL   İbrahim ATAK Bahar KESKİN SEÇTİ
 Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı  

Başkent Milli Emlak Daire Başkanı

Hukuk Birimi
                   
Ali Rıza GÜLER   Ufuk AKMAZ   Dilek YILMAZ   Duygu ÖZKIR      Hasan Fatih CANDEMİR Metehan COŞKUN
Proje Şube Müdürü   Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü   Altyapı ve Kentsel Dön. Hiz. Şube Müdürü   Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü   Anıt Emlak Müdürü Avukat
                   
Sait KARADOĞAN   Ebru Dilber ÇAKIR   Bilge YILMAZ   Sinan TAŞKESEN   Zeynel KÖRLÜ Can AKTAY
Yapım Şube Müdürü   Çevre İzinleri Şube Müdürü   İmar ve Planlama Şube Müdürü   Yapı Malzemeleri Şube Müdürü   Hisar Emlak Müdürü Avukat
                   
Volkan Akın UĞUR   Başak TOPUZ TÜRK   Gül SİVARİ   Mertol ÇELİKCAN   

Nadir KARADOĞAN

Cafer SELEK

Yerel Yönetimler Şube Müdürü

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürü   Yapı Denetim Şube Müdürü   Kooperatif Şube Müdürü   Ulus Emlak Müdürü Avukat
                   
Ahmet DAŞDAN                Selçuk YILDIZ Soner KAYA
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kay. ve Destek Hiz. Şube Müdürü               Kale Emlak Müdürü Avukat
                   
SÜHEYLA OKUYUCU               İBRAHİM AKDOĞDU      
Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürü               Seymen Emlak Müdürü  

Teşkilat Şeması