Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

İlimiz, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesi 1173 ada 32 parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

20 Haziran 2022

İlimiz, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesi 1173 ada 32 parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20.06.2022-20.07.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda, İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular), e-plan otomasyon sisteminde (e-plan.gov.tr) askıya çıkarılmıştır.

İlan Metni

Plan

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır