Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleri

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLGİ VE BAŞVURU KILAVUZLARI

 

 1. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
 2. Yapı Müteahhitliği Geçici Yetki Belgesi
 3. Tüzel Kişiler için Müteahhitlik Yeterlik Belgesi Başvuru Evrakları
 4. Gerçek Kişiler için Müteahhitlik Yeterlik Belgesi Başvuru Evrakları
 5. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Tablosu
 6. İş Deneyiminin Hesaplanması ve Güncellenmesine Dair
 7. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLUP Müteahhit Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-1)
 8. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLMAYIP Müteahhitlik Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-2)
 9. Yapı Müteahhitliği Başvuru Ek Formları
 10. Yapı Müteaahidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt Ücretleri ve Döner Sermaye Başvuru Kodları
 11. Yapı Müteahhitliği H Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 12. Yapı Müteahhitliği G Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 13. Yapı Müteahhitliği F Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 14. Yapı Müteahhitliği E Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 15. Yapı Müteahhitliği D Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 16. Yapı Müteahhitliği C Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 17. Yapı Müteahhitliği B Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 18. Yapı Müteahhitliği A Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 19. Ortak Girişim veya Adi Ortaklık Olması Halinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Belgeleri
 20. Adi Ortaklık ve Ortal Girişim Başvurularında İstenen Evraklar
 21. Yapı Kooperatifleri İçin İstenen Belgeler
 22. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Sunumu
 23. Sıkça Sorulan Sorular