Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
ORTAK VE TAPU GİRİŞLERİ TEBLİĞ

         Yapı Kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortamda kaydına dair tebliğ 17.11.2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ  ile yürürlüğe girmiştir.

                Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı bulunan yapı kooperatifleri ile bağlı bulunulan üstbirlik ve merkez birliklerinin Yönetim Kurulu tarafından, e-devlet kapısından ortakların kimlik bilgilerini (adı, soyasdı ve T.C. kimlik numarası) ve kooperatifin üzerine kayıtlı taşınmaz bulunması halinde taşınmaza ilişkin tapu bilgilerini, kooperatiflerin defter ve belgelerine uygun olarak güncel şekilde sisteme aktarılması gerekmektedir.

                Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin PTT kanalıyla alacakları e-devlet kapısı şifreleriyle sisteme girmeleri gerekmektedir.

                İnternet aracılığıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girilir. Sağ üst kısımda bulunan SİSTEME GİRİŞ kutucuğu ile yönetim kurulu üyesi (T.C. Kimlik No ve şifresi ile birlikte) e-devlet kapısına giriş sağlar.
                Sisteme giriş yapan Yönetim Kurulu üyesi sol üst menüde yer alan e-hizmetler kutucuğu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı Kooperatifleri Giriş Uygulaması) sistemine girer. Uygulamaya gir kutucuğuna tıklanır. Açılan yeni sayfada E-DEVLET logosuna tıklanır.

                Açılan yeni internet sayfasında “Ortak olduğum kooperatifler” ve “Yönetici olduğum kooperatifler” sütunları açılır. Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerince “Yönetici olduğum kooperatifler” kutucuğuna tıklanır.
                1) Kooperatifin bilgilerinin olduğu bu sayfada “ORTAKLAR CETVELİ” kutucuğuna tıklayarak “EKLE+” kutucuğu ile kooperatifin ortaklar listesi bilgileri sisteme girilir.
Eklenilecek bölümler ; Ortak Türü (Gerçek kişi yada Tüzel kişi), Ortak No, TC Kimlik No, Ad, Soyad, Baba adı, Durumu (hazirun cetveline esas ortak), Ortaklık başlama tarihi ve numarası, ortaklık pay adedi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum yılı, adres bölümleri doldurularak KAYDET kutucuğuna basılır.

                 2) Yönetici Panelinden “Gayri menkul” kutucuğuna tıklanarak kooperatif üzerine kayıtlı olan taşınmazın bilgileri “EKLE” kutucuğuna basılarak girilir.