Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Adres Değişikliği ve Vize İşlemleri

Adres Değişikliği İşlemi:

Müracaat evrakları:
Dilekçe
Kira veya tapu belgesi fotokopisi
Adres değişikliğinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Büronun en az 100 m2 alana sahip olduğunu ve kullanım amaçlarını gösterir planı
Muhasebe tarafından onaylanmış 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi fatura fotokopileri
 
Yapı denetim firmalarının adres değişikliği söz konusu olduğunda, ilk kuruluş başvurusunda veya çekirdek personel eksikliğinin tamamlanmasından sonra Müdürlüğümüze dilekçe ve ekleri ile başvurulur. Dilekçe ve eki belgeler incelenmek üzere ilgili personele havale edilir. Teknik elemanlarca denetim programı dahilinde firma adresinde, dilekçe ekinde sunulan evrakların doğruluğu incelenerek rapor düzenlenir ve yapılacak işlemin takdiri için Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne (Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı) gönderilir. Bir nüshası da Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilir.
Yapı Denetim Vize İşlemi:
Yapı denetim firmaları yapı denetim izin belgelerini aldıktan sonra düzenli olarak her 3 yılda bir belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Vize süreleri biten yapı denetim kuruluşları, Müdürlüğümüze bir dilekçe ile başvurur. Bu tür dilekçeler incelenmek üzere ilgili personele havale edilir. Teknik elemanlarca yönetmelik hükümlerine göre büro donanımı kontrol edilir.  Firmanın denetiminde bulunan şantiyelerden seçilerek denetimleri yapılır ve bu inşaatlara ait belge dosyaları incelenerek rapor düzenlenir. Düzenlenen rapor gerekli incelemenin yapılması ve yapılacak işlemin takdiri için Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne (Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı) gönderilir. Bir nüshası da Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilir.
 
Denetçi Vize İşlemi:
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Kapsamında yürürlüğe giren, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 6. Fıkrası gereği, Denetçi Belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize işlemi 01.12.2011 tarihi itibari ile, Ankara da ikamet eden denetçilerin vize işlemleri, Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
Müracaat evrakları:
Dilekçe
Daha önce Bakanlıkça verilmiş Denetçi Belgesinin aslı
Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair, sağlık raporu. (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınabilir)
Adli sicil beyanı
İlgili meslek odasına kayıt belgesi
Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 101 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 300,00 TL (üçyüztürklirası) dekontu (İşlem halk bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)
Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 101 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Kontör bedeli olarak 18,00 TL (onsekiztürklirası) dekontu (İşlem halk bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)
 

Dilekçe ve ekleri ile Müracaat 1. Katta Genel Evrak servisine yapılacaktır. İlgili personele havalesinden sonra, yapı denetim sisteminden vize işlemi gerçekleştirilerek, yapı denetim Komisyonu Başkanının imzasına sunulur. İl Müdürlüğümüzce mühürlenen belge ilgilisine iade edilir