Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Fesih ve Şikayet İşlemleri
Fesih İnceleme İşlemi:
Yönetmeliğin 23/5 maddesi gereğince yapılan fesih işlemleri incelenerek, rapor hazırlanır,
Yönetmeliğin 23.maddesi 5.bendi gereğince fesih işlemleri gerçekleştirilir.
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmayan; aykırı, eksik veya kusurlu imalat tespit edilen yapı/yapılarla ilgili olarak düzenlenen fesih raporları İl Yapı Denetim Komisyonuna sevk edilir.
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan; Aykırı eksik veya kusurlu herhangi bir imalat tespit edilmeyen yapı/yapılarla ilgili olarak düzenlenen fesih raporları Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmeksizin dosyasına çekilir.
Ayrıca Projesinde ve diğer belgelerinde eksiklikler görülen yapılarla ilgili olarak düzenlenen fesih raporları da İl Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.
                                                                                                              
Şikayet İnceleme İşlemi:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze; Vatandaşlardan, Yapı Denetim Kuruluşlarından ve Belediyelerden şikayetler gelmektedir.
Bu şikayetlerin bazıları yapının teknik eksikliklerinden kaynaklı olduğu gibi bazılarında da kendi aralarındaki kişisel anlaşmazlıklar bahane edilerek Yapı Denetim Firmaları ve Belediyeler şikayet konusu yapılmaktadır.
Örneğin bir Yapı Denetçisi, hiçbir somut belgeye dayanmaksızın vermiş olduğu dilekçe ile imzasının kullanıldığını beyan edebilmektedir. Bu tip şikayet dilekçelerinin detaylı olarak incelenmesi gerektiğinden çok fazla zaman almakta ve böylelikle kurumları gereksiz meşgul edebilmektedir.