Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ BAŞVURULAR

ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE!

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince;

  1. ÇED Raporu Hazırlaması Gereken Faaliyetler: Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan projelere, Valiliğimizce  "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere, kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler,
  1. Proje Tanıtım Dosyası Hazırlaması Gereken Faaliyetler:  Ek-2 listesinde yer alan projeler, kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 listesinde belirtilen projeler,
  1. Muafiyet Kapsamında Yer Alan Faaliyetler: Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesi kapsamı dışında kalan veya Ek-1/Ek-2 listesinde belirtilen eşik değer altında yer alan ve/veya Yönetmelik Geçici maddeler kapsamında özel hükümler içeren faaliyet/projeler,

değerlendirilmektedir. Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan projelere ilişkin başvuru koşulları Yönetmelikte tanımlanmıştır.