Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Sıfır Atık

“Sıfır Atık”  israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

  • Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Bakanlığımızca 2018 yılından 2023 yılına kadar uygulanacak strateji ve eylemleri içeren “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” hazırlanmış olup, bu plan sıfır atık yaklaşımının anlaşılmasını sağlamak, mevcut durumu ortaya koymak, hedeflere ulaşmak için eylemleri belirlemek ve tüm kurum/kuruluşlarda aşamalı olarak yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflemekte ve sıfır atık yönetimi için bir yol haritası çizmektedir. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’nda uygulamaya yönelik hedefler ve bu hedeflere ilişkin eylemler belirlenmiştir.

Sıfır Atık Projesi, Ankara’dan başlamak üzere aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata geçirilecektir. Projenin kamu kurum/kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sıfır Atık Sistemini Kurmak için ne yapmalıyım?

Sıfır Atık Kitapçığı 1Sıfır Atık Kitapçığı 2 

Sıfır Atık Afişleri ve Görseller

Tanıtım Videoları 1 - 2 - 3 

Sosyal Medya Hesapları:

İnternet Sitesi  Twitter İntagram Facebook

Belediyelerde Sıfır Atık Raporu

300 Konut Ve Üzeri Sitelerde Sıfır Atık Yönetimi

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN;

Eğitim Kurumlarında Sıfır Atık Yönetimi Rehber Döküman

Entegre Çevre Bilgi Sistemine Nasıl Kayıt Yapılır?

Örnek Sıfır Atık Talimatnamesi

Eğitim Kurumları İçin Sıfır Atık Yönetimi Uygulama Rehberi

Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Sunumu