Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Duyurular

 

 


Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 18.10.2011 tarih ve 7437 sayılı ‘Yapı Denetimi Emanet Hesapları’ hakkında ve 09.02.2012 tarih ve 1143 sayılı ‘hakediş ekinde sunulacak belgelerle ilgili açıklamaların yer aldığı’  ilgi yazılar hakkında duyuru.

 

İLGİLİ BELEDİYESİNDEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE GELECEK HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER

 

1. Hakediş raporu (2 adet)
2.Sözleşme sureti (ilk hakedişte) (2 adet)
3.İlgili idarece aslı gibidir yapılmış damga vergisi makbuzu ve para makbuzu suretleri, (2 adet)
4.İlgili idarece aslı gibidir yapılmış onaylı ruhsat sureti (ilk hak edişte), (1 adet)
5.İşyeri teslim tutanağı (ilk hakedişte), (1 adet)
6.İlgili idarece aslı gibidir yapılmış taahhütname, (1 adet)
7.Personel bildirgesi (1 adet)
8.İlgili idarece onaylanmış seviye tespit tutanağı (yılsonu, fesih sonrası, geçici faaliyet durdurma veya izin belgesi iptali gibi hallerde) (1 adet)
9.İlgili hak ediş kısmına ait laboratuar sonuçlarının sureti (tereddüt halinde aslı yapı denetim kuruluşlarından istenilerek kontrol edilecektir.) (1 adet)
10.İlgili seviyeyi gösterir fotoğrafları, (1 adet)
 
 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLGİLİ DEFTERDARLIĞA/MAL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER
1.Hakediş raporu (1 adet)
2.Sözleşme sureti (ilk hak edişte) (1 adet)
3.İlgili idarece aslı gibidir yapılmış damga vergisi makbuzu ve para makbuzu suretleri, (1 adet)
 

Ayrıca “aslı gibidir” kaşesi altında, onay verenin imza ve kaşesinin bulunmasına dikkat edilecektir.