Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Örnek Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06 Mayıs 2022

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Örnek Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 17.04.2017 tarih ve 10289 sayılı kararıyla Riskli Alan ilan edilen yaklaşık yaklaşık 5 hektarlık alana ve Bakanlar Kurulunun 17.04.2017 tarih ve 10145 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen yaklaşık 10.3 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesinin 6. Bendi, aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18.maddesinin 2/a bendi  ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ç) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

 

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.05.2022-06.06.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda, İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular), e-plan otomasyon sisteminde (e-plan.gov.tr) askıya çıkarılmıştır.

İlan Metni 

Plan Dosyası

Plan Dosyası 2Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır