Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Zübeydehanım Mahallesi, 23137 Ada 6 Parselde ait İmar Planı Değişikliği

07 Ocak 2022

Ankara ili, Altındağ İlçesi, Zübeydehanım Mahallesi, 23137 ada 6 parselde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu 9. Maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunu'nun 6. Maddesinin 6. Bendi, aynı kanunun uygulama yönetmeliğinin 18.maddesinin 2/a bendi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.01.2021-07.02.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda, İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular), e-plan otomasyon sisteminde (e-plan.gov.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

İlan Metni

1000 lik Plan

5000 lik Plan

Plan Açıklama Raporu



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır