Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2,52 ha Rezerv Yapı Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği

07 Aralik 2021

Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2,52 ha Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu 9. Maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunu’nun 6. Maddesinin 6. Bendi, aynı kanunun uygulama yönetmeliğinin 18.maddesinin 2/a bendi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.12.2021-06.01.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda, İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular), e-plan otomasyon sisteminde (e-plan.gov.tr) ve plan değişikliğine konu alanda 2 adet tabela ile askıya çıkarılmıştır.

 

İlan Metni

Plan DosyasıFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır