Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Etimesgut Mahallesi, 3243 Ada 26 Ve 53 (Eski 38) Nolu Parseller İle Bahçekapı Mahallesi 3243 Ada 7 Nolu Parsele İlişkin İmar Uygulaması

28 Temmuz 2022

“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" sınırları içerisinde kalan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Etimesgut Mahallesi, 3243 ada 26 ve 53 (eski 38) nolu parseller ile Bahçekapı Mahallesi 3243 ada 7 nolu parsele ilişkin olarak; 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 21.07.2022 tarihli ve E.4009866 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmış olup, söz konusu İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince 28.07.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda ve İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular) askıya çıkarılmıştır.

İlan Metni

PlanFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır