Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çöl Gölü Çalıkdüzü Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı Ve Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanının Tesciline İlişkin Duyuru

07 Eylül 2021

Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 24.02.2021 tarih ve 230 sayılı kararı ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çöl Gölü Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanının “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescili uygun görülmüştür.

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çöl Gölü Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanının “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre söz konusu tescil kararı, 02.08.2021 tarih ve 1424286 tarihli Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmış olup, 15.08.2021 tarih ve 31569 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çöl Gölü Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanının “Kesin Korunacak Hassas Alan” 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesine göre, söz konusu tescil işlemi 20.08.2021 tarih ve 4411 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış ve 21.08.2021 tarihli ve 31575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sınırları, koordinatlarla belirtilen alanlarda, tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan", “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" şerhi konulmasına yönelik işlemler başlatılmıştır.

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çöl Gölü Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanının “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescili “Korunan Alanların Tespit, Tecil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince bir (1) ay süreyle duyurulur. 07.09.2021

İlanen duyurulur.

 

İlan Metni

Plan Dosyası

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır