Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Gölbaşı ÖÇK Bölgesi sınırları içerisinde kalan Yavrucuk Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait İmar Uygulaması

01 Kasım 2021

Ankara İli, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 19.10.2007 tarih ve 5694 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarih ve 1124 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı'nda kalan Yavrucuk Mahallesi, kadastronun 1, 2, 111, 112, 141,142,143,144,145,146, 147, 148, 149, 150, 175, 176, 177, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 275, 415, 416, 417, 418,419, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,486,487,488,489,490,491,492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502,503,505,506,507,508,554, 555, 700, 713, 714, 783, 784, 785, 786, 795, 796, 797,798,890,921,922,923,924,937,9000/1,9001/1,9002/1,9005/1,9006/1,9007/1,9008/1, 9009/1,9010/1,9011/1,9012/1,9013/1,9014/1,9015/1,9016/1,9017/1,9018/1,9019/1,9020/1,9021/1, 9022/1,  9023/1, 9024/1,  9025/1,  9026/1,  9027/1,  9028/1,  9029/1,  9030/1,  9031/1,  9032/1,  9033/1, 9034/1,  9035/1, 9036/1, 9037/1, 9038/1, 9041/1, 9043/1, 9044/1, 9045/1, 9047/1, 9048/1, 9050/1, 9051/1 ve imarın 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2,9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3,12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11,14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 17/1,  17/2,  17/3, 17/4,  18/1,  19/1 nolu parsellere ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanan imar uygulaması işlemi, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca 21.10.2021 tarih ve 1953266 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda 01.11.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

 

İlan Metni

Pafta Krokisi

Ada KrokisiFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır