Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Yavrucuk Mahallesi İmar Uygulaması

28 Aralik 2020

Ankara İli, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 19.10.2007 tarih ve 5694 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarih ve 1124 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı'nda kalan Yavrucuk Mahallesi, kadastronun 1, 2, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 175, 176, 177, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 275, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 554, 555, 700, 713, 714, 783, 784, 785, 786, 795, 796, 797, 798, 890, 921, 922, 923, 924, 937, 9000/1, 9001/1, 9002/1, 9005/1, 9006/1, 9007/1, 9008/1, 9009/1, 9010/1, 9011/1, 9012/1, 9013/1, 9014/1, 9015/1, 9016/1, 9017/1, 9018/1, 9019/1, 9020/1, 9021/1, 9022/1, 9023/1, 9024/1, 9025/1, 9026/1, 9027/1, 9028/1, 9029/1, 9030/1, 9031/1, 9032/1, 9033/1, 9034/1, 9035/1, 9036/1, 9037/1, 9038/1, 9041/1, 9043/1, 9044/1, 9045/1, 9047/1, 9048/1, 9050/1, 9051/1 ve imarın 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/1, 19/1 nolu parsellere ilişkin imar uygulaması 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 17.12.2020 tarihli ve 270100 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda 28.12.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Metni

Kroki

Özet Cetveli

DOP Hesabı

Pafta

İmar Adaları Listesi

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu

Özet Cetveli

Tescil Esas Dağıtım Listesi

 

 

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır