Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Pursaklar Mahallesi 95388 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı

11 Mayıs 2022

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Pursaklar Mahallesi  95388 ada 1 parsele ilişkin çevre alan kullanımları ve planlama kararları dikkate alınarak hazırlanan "Konut Alanı E:1.60 Yençok:Z+4 Kat" kullanım kararından oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102 (e) ve (k) maddeleri, 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi 6. bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

 

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.05.2022-10.06.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda, İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular), e-plan otomasyon sisteminde (e-plan.gov.tr) askıya çıkarılmıştır.

İlan tutanağı için tıklayınız.

Plan için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır