Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 43309 Ada 5 Parsel Ve 43718 Ada 1 Parsele İlişkin Hazırlanan İmar Planı Değişikliği

02 Aralik 2021

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 43309 Ada 5 Parsel ve 43718 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 02.12.2021-03.01.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda, İl Müdürlüğü internet sayfasında (https://ankara.csb.gov.tr/duyurular), e-plan otomasyon sisteminde (e-plan.gov.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

İlan Metni

Plan Dosyası

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır