Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Çankırı İli, Orta İlçesi, Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının Sit Statüsünün Kesin Korunacak Hassas Alan Olan Kısmının Değiştirilmesine İlişkin Duyuru

25 Ocak 2022

ÇANKIRI İLİ, ORTA İLÇESİ, SAKAELİ KÖYÜ DOĞAL SİT ALANININ SİT STATÜSÜNÜN KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN OLAN KISMININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 31.05.2021 tarihli ve 277 sayılı kararı ile Çankırı İli, Orta İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Kesin Korunacak Hassas Alan" ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescili uygun görülmüştür.

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2’inci maddesine göre söz konusu tescil kararının “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kısmı 19.11.2021 tarihli ve 2257825 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanarak 28.11.2021 tarih ve 31673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup İl Müdürlüğümüzün web sitesinde 16.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ilan edilmiştir.

Çankırı İli, Orta İlçesi, Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan” kısmına dair tescil işlemi 29.12.2021 tarihli ve 5040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Sınırları, koordinatlarla belirtilen alanlarda, tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan şerhi konulmasına yönelik işlemler başlatılmıştır.

Çankırı İli, Orta İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekte koordinatları bulunan Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının “Doğal Sit – Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak sit statüsünün değişikliği “Korunan Alanların Tespit, Tecil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince bir (1) ay süreyle duyurulur.25.01.2022

İlanen duyurulur.

 

İlan Metni

Koorninatlar

KrokiFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır