Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Çankırı İli, Orta İlçesi, Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının Sit Statüsünün Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı Olarak Değiştirilmesine İlişkin Duyuru

17 Aralik 2021

Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 31.05.2021 tarihli ve 277 sayılı kararı ile Çankırı ili, Orta ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Kesin Korunacak Hassas Alan" ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescili uygun görülmüştür.

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2’inci maddesine göre söz konusu tescil kararının “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kısmı 19.11.2021 tarihli ve 2257825 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanarak 28.11.2021 tarih ve 31673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. "Kesin Korunacak Hassas Alan" kısmının tescil sürecine ilişkin yürütülen idari süreç devam etmektedir. 

 Sınırları, koordinatlarla belirtilen alanlarda, tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhi konulmasına yönelik işlemler başlatılmıştır.

Çankırı İli, Orta İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekte koordinatları bulunan Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak sit statüsünün değişikliği “Korunan Alanların Tespit, Tecil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince bir (1) ay süreyle duyurulur.16.12.2021

İlanen duyurulur.

 

İlan Metni

Krokiler

KoordinatlarFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır