Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

İMAR,İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR.

07 Aralik 2012
İLAN 
ANKARA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
                İlimiz, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi, 29268 ada 3 no’lu parselde “Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanı”nın üniversite alanına dahil edilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 26.11.2012 gün ve 18114 sayılı Makam Oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanmıştır.
Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.12.2012-05.01.2012 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
 
 
 
Pınar Y. ASLAN                                                     Dilek YILMAZ İNAN
Şehir Plancısı                                              İmar, İskân ve Kooperatifler Şube Müdürü
                                                                     
 


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır