Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

İMAR,İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR.

09 Ocak 2013
İLAN 
ANKARA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
              İlimiz, Çankaya İlçesi, Lodumlu ( Beytepe) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Hazineye ait 27030 ada 19 parsel no’ lu 43.033 metrekare taşınmaz hariç diğer 29219 ada 1 parsel, 29219 ada 2 ve 3 parsel, 29230 ada 1 ve 2 parsel, 29231 ada 1 parsellerin ‘Kamu Alanı’ kullanımında bir bütün olarak uygulamasının yapılabilmesi için hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 26.12.2012 gün ve 19825 sayılı Makam Oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanmıştır.
 
Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09.01.2013-07.02.2013 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
 
 
Burcu MERİÇ                                                          Dilek YILMAZ İNAN
Şehir Plancısı                                              İmar, İskân ve Kooperatifler Şube Müdürü
                                                                      
 
 
 
 
 
 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır