Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

İMAR,İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR.

14 Ocak 2013
 
İLAN
ANKARA VALİLİĞİ
İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
İlimiz, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 29268 ada 3,4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan ve 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 26.11.2012 tarih ve 18114 sayılı Olur ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planına uygun olarak 29268 ada 3,4 ve 5 nolu parsellerden daha önce bedelsiz yola terk edilmek üzere bağış yapılmış daha sonra bahsi geçen parsellerin bağış yapıldıktan sonra kalan kısımları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulamasına tabi tutulmuş, D.O.P.O. 0,00 olarak hesaplanmış, 29268 ada 6,7,8 ve 9 nolu imar parselleri oluşturulmuş, ve 644 sayılı KHK’nin 2.maddesinin (ç) bendi hükmü uyarınca Bakanlık Makamı’nın 27.12.2012 tarih ve 19826 sayılı Olur’u ile onanmıştır.
 
Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesi gereğince 11.01.2013-09.02.2013(30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır.
 
 
 
 
 
 
Volkan İZCİ                                                                 Dilek YILMAZ İNAN      
        Harita Mühendisi                                              İmar İskan ve Kooperatifler Şube Müdürü


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır