Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE

27 Ağustos 2020
MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE !!!!

 

Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan  Atık  Yağların  Yönetimi  Yönetmeliği  ile  belirlenmiş  olup;

 Anılan Yönetmelik;

"Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrası " Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il Müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür."

"Motor yağı değişimi yapılan işletmeler" başlıklı geçici 2'nci maddesinin birinci fırkası "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür."

hükümlerine haizdir.

 

Bu doğrultuda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu  kurum/kuruluşları,  Belediyeler,  madencilik  faaliyeti  gösteren  işletmeler  ve   diğer motor  yağı  değişimi  yapılan  işletmelerin  1/1/2021  tarihine  kadar  anılan  Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmekte olup Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulamasına motor yağı değişim noktaları ile ilgili Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması'nın eklenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Ücretsiz olarak düzenlenecek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi ile ilgili ilgililer tarafından gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

 

İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR!!!!

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır