Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

İMAR,İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR.

24 Aralik 2012
 
İLAN 
ANKARA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İlimiz, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Mahallesi’nde, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait ve meri imar planında “Sanayi ve Depolama Alanı” olarak ayrılan 1352 ada 2 parselin E:3.00 Hmaks: serbest yapılaşma koşulları ile “Resmi Kurum Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 05.12.2012 gün ve 18671 sayılı Makam Oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanmıştır.
 Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.12.2012-22.01.2012 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
 
Pınar Y. ASLAN                                                        Dilek YILMAZ İNAN
Şehir Plancısı                                                 İmar, İskân ve Kooperatifler Şube Müdürü
 


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır