Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

İMAR,İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR.

24 Aralik 2012
İLAN 
ANKARA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
İlimiz, Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi 15266 ada 1 parselin “Kamu Hizmet Alanı” kullanımı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 05.12.2012 gün ve 18670 sayılı Makam Oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanmıştır.
Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.12.2012-22.01.2013 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
 
 
Pınar Y. ASLAN                                          Dilek YILMAZ İNAN
Şehir Plancısı                                                 İmar, İskân ve Kooperatifler
                                                                      Şube Müdürü
 
 
 
 
 
 


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır